back

Конкурс “Підзвітне та раціональне використання коштів місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я. Забезпечення сталого фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги” Міжнародного фонду “Відродження”

29 червня 2016

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про Конкурс “Підзвітне та раціональне використання коштів місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я. Забезпечення сталого фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги” Міжнародного фонду “Відродження”.

Мета конкурсу — підтримати ініціативи неурядових організацій, які спрямовані на забезпечення підзвітного та ефективного використання коштів місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я, а також, завдяки цьому, на забезпечення сталого розвитку програм зменшення шкоди та паліативної допомоги з місцевих бюджетів.

Учасники конкурсу:

• громадські організації, благодійні фонди, офіційно зареєстровані пацієнтські організації, що працюють у сфері громадського здоров’я;

• громадські організації, аналітичні центри, що працюють у напрямку формування практики підзвітності та прозорості влади;

• громадські організації, що реалізовують антикорупційні ініціативи в сфері охорони здоров’я;

• організації, які мають досвід роботи та адвокації в сфері ВІЛ-сервісу.

Проекти мають передбачати такі напрями роботи (на місцевому рівні):

• створення механізму залучення представників громадянського суспільства до процесів планування та моніторингу використання коштів (Департаментів охорони здоров’я, та інших розпорядників коштів на місцевому рівні);

• створення системи залучення представників громадянського суспільства до процесів формування місцевої соціальної політики та пріоритетів фінансування;

• залучення представників громадянського суспільства до процесів розподілу коштів місцевих бюджетів на охорону здоров’я. Контроль за фактичним фінансуванням галузі і окремих статей;

• проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів та громадської експертизи раціональності використання коштів на охорону здоров’я. Розробка відповідних рекомендацій щодо більш раціонального їх використання;

• створення механізмів, які дозволять громадськості вносити пропозиції щодо більш раціонального використання коштів місцевих бюджетів на охорону здоров’я;

• здійснення адвокації щодо забезпечення фінансування з місцевих бюджетів на програми зменшення шкоди (обмін шприців, програми ЗПТ, інші компоненти зменшення шкоди) та/або програми паліативної допомоги. Це стане можливим в результаті залучення громадськості до процесів планування та розподілу фінансування, та завдяки моніторингу використання бюджетів;

• створення механізму підзвітності (різні форми публічної звітності відповідних органів державної влади) використання коштів місцевих бюджетів на охорону здоров’я;

• здійснення моніторингу та аналізу державних закупівель розпорядниками коштів в сфері охорони здоров’я. В тому числі через систему електронних закупівель PROZORRO.

• виявлення та оприлюднення фактів порушення проведення тендерів та відповідних негативних наслідків;

• забезпечення медіа-підтримки ініціатив, використання соціальних медіа для поширення інформації про проект, систематизація та поширення досвіду реалізації проектів.

Вимоги до проектної пропозиції:

Організації, що подають заявку на участь у конкурсі, повинні описати попередній досвід роботи у сфері громадського здоров’я, програм зменшення шкоди та/або паліативної допомоги; або у сфері формування політики місцевої влади, моніторингу та розподілу бюджетних коштів.

Термін виконання проекту не може перевищувати 1 рік.

Загальний бюджет конкурсу – 2 750 000 грн.

Оптимальний бюджет проекту – 375 000 грн.

Останній термін подання проектів – 14 липня 2016 року.

Проекти слід оформляти за аплікаційною формою

Оригінал проекту та 2 копії слід подати чи надіслати поштою на адресу:

Міжнародний фонд “Відродження”

вул. Артема, 46, м. Київ, 04053

Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”.

Проект також обов’язково слід надіслати на електронні адреси kucheruk@irf.ua та shuliak@irf.ua

Контакти:

Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”

Вікторія Тимошевська, tymoshevska@irf.ua

Олена Кучерук, kucheruk@irf.ua

Ксенія Шаповал, shapoval@irf.ua

Яся Шуляк shuliak@irf.ua

(044) 461 97 09

Більш детальна інформація на сайті:

http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_pidzvitne_ta_ratsionalne_vikoristannya_koshtiv_mistsevikh_byudzhetiv_u_sferi_okhoroni_zdorovya_zabezpechennya_stalogo_fi/