Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://bahadm.cg.gov.ua/old

30 липня 2018

МаскиШоуСтоп

Пам’ятка для стягувача

Пам’ятка для боржника

Не знаєш, як вирішити спір

Стоп насильство

 


Кожен громадянин України має право на захист прав споживачів

Стаття 5 Закону України «Про захист прав споживачів» говорить, що держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.

Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.

Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

Захист прав споживачів у сфері безпечності та якості харчових продуктів, інформування про їх властивості, у тому числі маркування, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Кожен громадянин має право на захист прав споживачів у суді (ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів»).

У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування несуть відповідальність передбачену статтею 23 Законом України «Про захист прав споживачів».

Світлана Швед, завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації

 

БАТЬКІВСТВО ПОВИННО БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМ

Разом із статусом батьківства громадяни, які народжують дітей, набувають як права, так і обов'язки та відповідальність за виховання та розвиток дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток.

Відповідно до ст. 150 Сімейного кодексу України на батьків покладається виконання таких обов'язків:

1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Сім'я є найважливішою ланкою у вихованні дітей. Саме на сім'ю покладені не лише функції відтворення та продовження роду, в ній ще закладаються основи виховання та формування майбутньої особистості, відбувається передача нащадками духовних цінностей, життєвого досвіду, трудових навичок, національних особливостей.

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Тому батьки повинні дотримуватись правил батьківської поведінки:

-  у стосунках з дитиною необхідно спиратися на позитивні якості особистості;

- показувати власний приклад позитивної поведінки, не допускати розходження між словами і власними діями, «Роби, як я», а не «Роби, як я кажу»;

- давати оцінку не особистості, думкам, емоціям дитини, а її поведінці;

-  навіювати дитині позитивне;

- жити сьогоднішнім днем, не згадувати без особливої потреби негативні ситуації з минулого;

- не жити замість дитини, але бути поруч для допомоги їй у разі необхідності.

Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані, згідно зі ст. 59 Сімейного кодексу України:

-  постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-  поважати гідність дитини, виховувати  працелюбність,  почуття доброти,   милосердя,   шанобливе  ставлення  до  державної  мови, регіональних  мов  або мов меншин, інших мов і рідної мови, сім'ї, старших  за віком, до народних традицій та звичаїв;

- сприяти  здобуттю  дітьми освіти  у  навчальних закладах або забезпечувати  повноцінну  домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

-  виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.  

Стаття 164 Сімейного кодексу України містить перелік, згідно якого мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона/він:
1). не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2). ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;

3). жорстоко поводяться з дитиною;

4). є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5). вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6). засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

За злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків несуть відповідальність передбачену Кодексом про адміністративні правопорушення України та Кримінальним кодексом України.

Порушення батьками вищезгаданих статей Законів та Кодексів України призводить до соціального сирітства. Діти стають сиротами при живих батьках, які ставлять власні потреби, алкоголь та вподобання вище за добробут рідних дітей. 

Отож, не потрібно забувати батькам, що відповідальне батьківство – щастя дитини сьогодні та разом з тим, перспектива зігрітої, доглянутої старості батьків у майбутньому.

Батьки, пам'ятайте, що «З чим увійде дитина до дорослого світу – позначиться і на її житті і на Вашому!».

                                                                                                                                                Світлана Швед 

                                                                            завідувач юридичного сектору

                                                                            апарату райдержадміністрації