Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://bahadm.cg.gov.ua/old
back

РОЗ`ЯСНЕННЯ вимог законодавства України стосовно створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

17 листопада 2017

В силу ст.19, 20 Закону №875-XII роботодавці в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб самостійно:

- реєструються у відповідних відділеннях Фонду;

- розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, встановленого ч.1 ст.19 зазначеного Закону;

- забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю;

- подають Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів до відповідного відділення Фонду до 1 березня року, що настає за звітним;

- сплачують адміністративно-господарські санкції в разі невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю до 15 квітня року, що настає за звітним;

- сплачують пеню в разі несвоєчасної сплати адміністративно-господарських санкцій.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну Заяву за формою, що затверджена Наказом Мінпраці від 14.03.07 N 98, зареєстрованим у Мін’юсті від 29.03.07 N 290/13557, та копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця (далі - Свідоцтво).

Підприємства, установи, організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають також копію Довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної фіскальної служби (далі - Довідка).

Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Роботодавці подають форму звітності №10-ПI “Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів”, що заповнюється з використанням Інструкції з її заповнення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.02.07 № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.02.07 року за № 117/13384 (далі - Наказ № 42).

Даний Звіт подається (або надсилається рекомендованим листом) роботодавцями щороку не пізніше 1 березня року, що настає за звітним до відповідних регіональних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, в яких вони зареєстровані.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, передбаченим ст.19 Закону, щороку сплачують адміністративно-господарські санкції відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Сума санкції визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте такою особою.

Для роботодавців, у яких працює від 8 до 14 осіб включно, сума адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте такою особою, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати штатних працівників, що працювали в них протягом звітного року.

Відповідно до п.4, п.5 ст.20 Закону №875-ХІІ, адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються роботодавцями самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу, встановленого ч.1 ст.19 цього Закону.

За більш детальною інформацією можна звернутися до Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів: 14017, м.Чернігів, вул.В.Радченка,14

Тел.факс (0462) 67-28-51

E-mail: Fszicg@ukr.net