Бахмацька РДА
Анонси 


 


Назад

Право на життя - невід'ємне право людини

Стаття 27 Конституції України -  Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави -захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Конституційне забезпечення невід'ємного права на життя кожної людини, як і всіх інших прав і свобод людини і громадянина в Україні, базується на засаді: винятки стосовно прав і свобод людини і громадянина встановлюються самою Конституцією України, а не законами чи іншими нормативними актами. Відповідно до положення частини першої статті 64 Конституції України «конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України».

Конституція України не містить будь-яких положень про можливість застосування смертної кари як винятку з положення частини першої статті 27 Конституції України про невід'ємне право на життя кожної людини.

Розкриваючи зміст невід'ємного права на життя кожної людини, закріпленого у частині першій статті 27 Конституції України, треба враховувати і невідповідність смертної кари цілям покарання та можливість судової помилки, коли виконання судового вироку щодо особи, засудженої до смертної кари, унеможливлює виправлення її наслідків, що не узгоджується з конституційними гарантіями захисту прав і свобод людини і громадянина (стаття 55 Конституції України).

Обов'язок захищати право на життя передбачений також  Конвенцією про захист прав людини та основних свобод 1950 року. Стаття 2 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року покладає на державу обов'язок забезпечити всіма доступними їй засобами адекватне реагування - судове або будь-яке інше - щоб належним чином реалізувати відповідні законодавчі та адміністративні засади, запроваджені задля захисту права на життя, і таким чином домогтися припинення того чи іншого порушення цього права та призначення відповідного покарання.

Світлана Швед, начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації 

Назад 

22 Лютого 2018 11:54
19 Лютого 2018 08:51
19 Лютого 2018 08:50
19 Лютого 2018 08:49
14 Лютого 2018 16:48
14 Лютого 2018 11:18
25 Січня 2018 14:44
20 Січня 2018 11:33
15 Січня 2018 10:13
15 Січня 2018 09:19

Яку другу іноземну мову ви б вибрали при навчанні в школі?