back

"Май в серці Бога, а очі в книжках"

02 квітня 2015

Уже для багатьох поколінь українців — і не тільки українців — Тарас Григорович Шевченко означає так багато, що здається, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо і він завжди з нами. Осягнути багатогранну особистість Кобзаря повністю неможливо, але в цьому допоможе ряд наукових досліджень за державної підтримки, серед яких чільне місце належить Повному зібранню творів у дванадцяти томах.

Цьогоріч шевченкіану бібліотеки НІКЗ “Гетьманська столиця” поповнили видані нещодавно 10, 11 та 12 томи видання та отримані з ініціативи заповідника в рамках реалізації державної програми “Українська книга” в 2014 р. Таким чином, всі томи повністю зібрані. У 10 — му томі йдеться про живописні, графічні та скульптурні твори 1851 — 1857 рр., у 11 — му — живописні та графічні твори 1857-1861 рр., у заключному 12-му томі представлено літопис життя і творчості Шевченка ( за книгою відомого шевченкознавця Петра Жура “Труди і дні Кобзаря”), документальні, образотворчі матеріали та фотографії. Завершується том загальним покажчиком усіх літературних та мистецьких творів Тараса Шевченка. Працювали над шевченкіаною науковці Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, за активної участі Національного музею Тараса Шевченка, Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства імені О.О. Потебні.

Загалом видання становить повне зібрання творів Тараса Шевченка і містить відому на сьогодні його літературну та образотворчу спадщину: поетичні, драматичні та прозові твори, щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи народної творчості; листи (включаючи колективні, підписані Шевченком), ділові папери; малярські та графічні твори Шевченка-художника. До видання входять також творчі заготовки та підготовчі матеріали до нездійснених літературних і мистецьких творів Шевченка: плани, етюди, ескізи, начерки тощо.

Нещодавно книгозбірню заповідника поповнило видання — каталог робіт “Джерело натхнення” Надії Нікіфорової, заслуженої художниці України, члена Національної спілки художників України. Значною віхою у малярстві майстрині є серія робіт, що присвячена життю та творчості Т.Г. Шевченка, які увішли до каталогу.

Щиро вдячні всім, хто долучається до формування бібліотечного фонду НІКЗ “Гетьманська столиця”. Подаровані видання стали цінним поповненням нашої книгозбірні.

За матеріалами НІКЗ «Гетьманська столиця»