01 червня 2017

Зразок подання звернення

 

 

Голові Бахмацької районної

 

 

державної адміністрації

 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

 

(адреса місця проживання заявника, електронна адреса, контактний телефон)

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

 

 

(пишеться в довільній формі з викладенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання, вимоги).

 

 

 

(дата)
(підпис)