19 вересня 2017

Працівники районної державної адміністрації можуть повідомити про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушеннь, інших порушення Закону України «Про запобігання корупції» вчинених іншою особою, способом захищеного та анонімного повідомлення інформації.

Викривачі, їх близьки перебувають під захистом держави.

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або повязаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

1) для повідомлень про корупцію - факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

 • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону,   яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний вебсайт, загальну та захищену електронну пошту райдержадміністрації, направляються з підписом у сканованому вигляді.

Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду визначаються Розділом VIII Закону України «Про запобігання корупції».

Бахмацька районна державна адміністрація у межах наданих повноважень співпрацює з особами, які достовірно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Повідомлення про корупцію можна подати через внутрішні, зовнішні, регулятні канали, а саме гарячу телефонну лінію, офіційний вебсайт, захищену та загальну електронну пошту Бахмацької районної державної адміністрації, спеціальну телефонну лінію, іншими засобами поштового зв’язку, особисто, усно, письмово.

Захищена електронна поштова скринька для осіб (викривачів), які повідомляють про можливі факти вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення [email protected]

Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про моливі факти вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення: +38(04635) 311-38

Особа з питань запобігання та виявлення корупції Малишенко Катерина Миколаївна [email protected] (04635) 3-11-38

 

Розгляд повідомлень про моливі факти вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення проводиться у порядку визначеному  Закону України «Про запобігання корупції».