back

До уваги суб’єктів малого і середнього підприємництва!

15 лютого 2017

Відділ економічного розвитку Бахмацької райдержадміністрації проводить конкурс оцінки та відбору підприємницьких проектів (бізнес-планів) для кредитування за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в районному бюджеті.

Фінансування здійснюється за пріоритетними напрямками розвитку малого та середнього підприємництва:

- сільське, лісове та рибне господарство;

- машинобудування, виробництво машин та устаткування;

- легка промисловість;

- деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів тощо);

- виробництво будівельних матеріалів;

- будівництво та ремонтно-будівельні роботи;

- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування та інформаційних технологій (освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій, розробка нових програмних продуктів);

- виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;

- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;

- туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського, «зеленого» туризму, народних промислів, розробка нових туристичних маршрутів, виготовлення сувенірної продукції тощо);

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

- громадське харчування;

- надання платних послуг населенню, в тому числі транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо;

- виробництво продуктів харчування;

- охорона здоров’я та соціальна сфера.

Перевага надаватиметься проектам, впровадження яких передбачає ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на створення додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва та надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відібрані за результатами проведеного конкурсу проекти будуть рекомендовані Державній організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» для включення їх до переліку проектів, які за рішенням Інвестиційної ради фонду можуть підлягати подальшому пільговому кредитуванню.

Термін подання інвестиційних проектів (бізнес-планів) у відділ економічного розвитку райдержадміністрації (м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, 3-й поверх) – до 11 березня 2017 року.

Телефони для довідок – (04635)3-31-12».