13 вересня 2018

 

Капітальні інвестиції в Бахмацькому районі в січні–грудні 2016 року

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі за І півріччя 2016 року

 

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі за 2015 рік

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі за І півріччя 2015 року

 

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі в 2014 році

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі за І півріччя 2014 року

 

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі в 2013 році

 

Стан залучення капітальних інвестицій в економіку району за І півріччя 2013 року

У розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування за І півріччя 2013 року за оперативними даними буде вкладено близько 42,0 млн.грн. Основну частину капітальних інвестицій, як і в попередні роки, освоєно за рахунок власних коштів підприємств. Водночас сільськогосподарськими підприємствами застосовувалась процедура фінансового лізингу. Найбільша частина капітальних інвестицій залучалася у галузь сільського господарства (придбання та оновлення сільськогосподарської техніки і тваринництва) – 39,8 млн.грн. або 94,8 % від загального обсягу. З метою подальшої популяризації потенціалу району оновлено презентаційний матеріал та працюємо над виготовленням відповідних супровідних матеріалів цікавих для інвесторів.

 

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі за І півріччя 2013 року

 

Зовнішньоторговельний оборот по району за січень-червень 2013 року, згідно з оперативними даними, становив 23,9 млн.грн., в т.ч. експорт – 12,3 млн.грн., імпорт – 11,6 млн.грн. За цей період склалось позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу району в розмірі 0,7 млн.грн. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,06. Зовнішньоекономічною діяльністю займалося 9 суб’єктів господарювання. У структурі експорту та імпорту району найбільший відсоток займають продукти рослинного походження, які відповідно становлять 95,1 % та 66,4 %. Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами 10 країн світу.

 

Стан залучення капітальних інвестицій в економіку району в І кварталі 2013 року

 

Згідно з оперативними даними у І кварталі 2013 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 21,6 млн.грн. капітальних інвестицій.

У структурі інвестиційного капіталу найбільшу питому вагу займають інвестиції у матеріальні активи (99,97 %), а саме:

- машини, обладнання та інвентар – 58,6%;

- транспортні засоби – 21,0 %;

- тваринництво – 12,9 %;

- інженерні споруди – 2,1 %;

- нежитлові будівлі – 1,9 %;

- житлові будівлі – 1,8 %;

- інші матеріальні активи – 0,37 %;

За видами економічної діяльності найбільш вагому частку (92,9 %) усіх капітальних інвестицій спрямовано у розвиток сільського господарства.

Основні напрямки використання коштів: це - будівництво сучасних об’єктів для зберігання та доробки зерна, придбання сільськогосподарської техніки, формування основного стада.

 

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі за І квартал 2013 року

 

У районі протягом січня-березня 2013 року здійснювалися заходи у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності.

Протягом звітного періоду зовнішньоекономічною діяльністю займалося 6 суб’єктів підприємницької діяльності.

Збережено позитивне сальдо зовнішньоекономічної діяльності - 6,6 млн.грн. За звітний період, згідно з оперативними даними, експортні операції склали 12,2 млн.грн., імпортні – 5,6 млн.грн.

 

Інформація щодо наявності вільних виробничих приміщень

 

 

Стан залучення капітальних інвестицій в економіку району в 2012 році

 

Згідно з оперативними даними за 2012 р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 107,5 млн.грн. капітальних інвестицій.

У структурі інвестиційного капіталу найбільшу питому вагу займають інвестиції у матеріальні активи (87,5 %), а саме:

- машини, обладнання та інвентар - 31,1%;

- нежитлові будівлі – 24,3 %;

- тваринництво – 9,9 %;

- транспортні засоби – 8,3 %;

- житлові будівлі – 6,1 %;

- інженерні споруди – 5,4 %;

- інші матеріальні активи – 2,4 %;

Питома вага інвестицій у будівництво житла протягом минулого року становила 12,3 %. Найменшу питому вагу у структурі капітальних інвестицій займають інвестиції у нематеріальні активи і становлять – 0,2 %.

За видами економічної діяльності найбільш вагому частку (76,2 %) усіх капітальних інвестицій спрямовано у розвиток сільського господарства.

Основні напрямки використання коштів: це - будівництво сучасних об’єктів для зберігання та доробки зерна, придбання сільськогосподарської техніки, формування основного стада.

Питання залучення інвестицій та впровадження інноваційних технологій буде актуальним і у поточному році.

 

Стан зовнішньоекономічної діяльності в районі за 2012 рік

 

У районі протягом 2012 року здійснювалися заходи у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності.

Протягом минулого року зовнішньоекономічною діяльністю займалося 12 суб’єктів підприємницької діяльності.

Обсяг експортних операцій склав 83,8 млн. грн. проти 15,1 млн. грн. у відповідному періоді 2011 року.

Обсяг імпортних операцій склав 10,5 млн. грн., в той час як за відповідний період 2011 року - 12,2 млн. грн.

Протягом звітного періоду експортні операції здійснювали 5 підприємств.

Товарна структура експорту району – насіння ріпаку ціле, кукурудзи і олійної редьки, зерно віки та льону, гірчиця біла, просо, ріпак, пшениця, та обладнання для нафтогазової галузі.

Імпортними операціями займалися 7 суб’єктів підприємницької діяльності.

Товарна структура імпорту району – насіння кукурудзи, сої, люцерни, посуд, комплектуючі запчастини до тракторів, трактор колісний та інше.

Географічна структура зовнішньої торгівлі:

– країни-імпортери: Хорватія, Німеччина, Білорусь, Сербія, Латвія, Англія.

– країни-експортери: Німеччина, Росія, Білорусь, Італія, Швейцарія, Нідерланди, Польща, Швеція, Великобританія.