back

ПАМ'ЯТКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ

22 жовтня 2020

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

           Обслуговуючий персонал та особи, залучені для роботи на виборчих дільницях, повинні бути ознайомлені з даними вимогами пожежної безпеки.

           Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки приміщень виборчих дільниць несуть керівники установ, підприємств й організацій, на об’єктах яких розміщаються виборчі дільниці.

            На керівників цих об'єктів покладаються обов'язки по утриманню приміщень виборчих дільниць, як і будинків у цілому, у яких вони розташовані, у безпечному протипожежному стані, забезпеченню їх первинними засобами пожежогасіння, а також своєчасному й повному виконанню протипожежних заходів, запропонованих органами державного пожежного нагляду.

            Контроль за дотриманням правил пожежної безпеки на виборчих дільницях покладається на голів виборчих дільниць, а під час їх відсутності - на чергових по виборчим дільницям.

            Черговий по виборчій дільниці при заступанні на чергування, у період чергування та перед зачиненням приміщень, зобов'язаний перевіряти їх протипожежний стан, наявність і справність засобів пожежогасіння, зв’язку, стежити за дотриманням протипожежного режиму при експлуатації електроустаткування, утриманням евакуаційних шляхів та виходів, а також за забезпеченням установленого режиму паління. При виявленні недоліків черговий по виборчій дільниці повинен прийняти невідкладних заходів щодо їх усунення.

             Приміщення в яких розташовані виборчі дільниці повинні бути забезпечені справними сертифікованими вогнегасниками, але не менше  двох вогнегасників на кожну виборчу дільницю.

             Внутрішні пожежні крани повинні бути справними, доступними до використання. Кожен пожежний кран має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола.

             У приміщеннях виборчої дільниці на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони.

              На період проведення на виборчій дільниці масових заходів, для підтримання порядку, повинні призначатися відповідальні особи.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ:

              Монтаж електропроводки повинен проводитись кваліфікованими особами (електриками) відповідно до вимог «Правил улаштування електроустановок». Електропроводка місцевого освітлення кабін для голосування повинна виконуватися за допомогою ізольованих електричних проводів, прокладка яких здійснюється по негорючим матеріалам (на спеціальних роликах). При прокладанні проводів з горючою ізоляцією по дерев'яних конструкціях приміщень та кабін, останні повинні захищатися шаром негорючого матеріалу, що виступає з кожної сторони таких проводів не менш ніж 0,01 м. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання і паяння, або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

              Місця установки та тип нагрівальних приладів, в тому числі для розігріву сургучу, повинні узгоджуватись з органами державного пожежного нагляду. Застосування відкритого вогню на виборчих дільницях не дозволяється.

              Електричне устаткування, що живить зовнішню ілюмінацію й освітлення кабін, повинні мати самостійні вимикачі з відповідним електричним захистом. На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будівель, де знаходяться виборчі дільниці, повинен мати електричні ліхтарі.

ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

 - експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією, або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості;

 - застосування саморобних подовжувачів та електро-нагрівального обладнання, які не відповідають вимогам ПУЕ;

 - використання роликів, вимикачів, штепсельних розеток для підвішування одягу й інших предметів;

 - користування пошкодженими розетками, відгалуджувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

 - обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

 - застосування в приміщеннях виборчих дільниць електро-печей (плит), рефлекторів й електрокамінів.

ВИМОГИ ДО ЕВАКУАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ ТА ВИХОДІВ:

          Евакуаційні шляхи і виходи (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися. Не допускається улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасне перебування не більше 50-ти осіб. При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ:

    У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний:

 - негайно повідомити про це пожежну охорону по телефону 101. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

 - вжити (за можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

 - повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну особу, чергового на об’єкті;

 - у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

 

Бахмацький районний відділ УДСНС України у Чернігівській області