25 липня 2012

Архівний відділ
Бахмацької районної державної адміністрації

 

Начальник відділу

головний спеціаліст

архіваріус - Горіла Вероніка Іванівна

 

Адреса: 16500, м. Бахмач, Чернігівська область, вул. Першотравнева, 36

 

Електронна адреса: [email protected]

телефон: (04635) 3-11-38

Відповідно до розпорядження голови Бахмацької районної державної адміністрації від 11 січня 2021 року № 5 архівний відділ Бахмацької районної державної адміністрації реорганізовано шляхом приєднання до архівного відділу Ніжинської районної державної адміністрації

 

Графік роботи:

 

Понеділок-п’ятниця з 8.00 до 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Прийом громадян: вівторок та четвер

 

Архівний відділ районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної архівної служби України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Державного архіву області.

 

Основними завданнями відділу є:

1) реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

2) координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками);

3) вносити в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами райдержадміністрації, системами комунікацій та зв’язку, іншими технічними засобами;

5) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

6) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

7) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних підрозділів і служб діловодства, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

8) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА про архівний відділ Бахмацької районної державної адміністрації