21 лютого 2013

Розпорядження в. о. голови райдержадміністрації від 14 березня 2017 року № 144 "Про затвердження складу Громадської ради при районній державній адміністрації"

 


 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 


 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 17 лютого 2015 року № 84 "Про затвердження складу Громадської ради при районній державній адміністрації

 


 

 

Уряд удосконалює умови для участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

 

Працюючи над удосконаленням державного управління, Кабінет Міністрів України впроваджує у свою діяльність демократичні стандарти та процедури. Важливою складовою роботи у цьому напрямку є створення ефективних механізмів реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами.

З цією метою Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Це рішення продовжує ініціативу Уряду В. Ф. Януковича, який у 2004 році постановою № 1378 започаткував проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю та утворення при цих органах громадських рад.

Нагадаємо, що 26 листопада 2009 р. без обговорення з громадськістю постанова Кабінету Міністрів № 1378 була скасована постановою № 1302. Натомість передбачався новий механізм формування громадських рад при органах виконавчої влади (вибори членів ради на зборах не менше ніж однієї четвертої від кількості зареєстрованих інститутів громадянського суспільства), який унеможливлював їх створення без порушення встановлених вимог. 6 січня 2010 р. постановою Кабінету Міністрів № 10, що також не обговорювалася з громадськістю, було затверджено Порядок залучення громадян до формування та реалізації державної політики, який надавав громадським організаціям значно менше можливостей, ніж відповідний порядок, затверджений постановою № 1378. Уряд М. Я. Азарова відреагував на численні скарги представників громадськості та скасував рішення, прийняті наприкінці 2009 – на початку 2010 року, затвердивши новий Порядок проведення консультацій з громадськістю під час формування та реалізації державної політики і Типове положення про громадські ради при центральних і місцевих органах виконавчої влади. Зазначені документи, підготовлені за результатами обговорення з громадськістю, враховують основні положення постанови Кабінету Міністрів від 15.10.2004 р. № 1378, суттєво їх удосконалюючи.

Зокрема, уточнюється процедура організації органами виконавчої влади консультацій з громадськістю. В обов’язковому порядку консультації проводитимуться щодо:

- проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

- проектів регуляторних актів;

- проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

- звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

При цьому постановою уточнюється, що консультації із зазначених питань проводяться у формі публічного громадського обговорення.

Інститутам громадянського суспільства знову надається можливість ініціювати проведення консультацій з громадськістю. У разі коли така пропозиція надійде не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, консультації з громадськістю проводитимуться обов’язково.

Передбачено демократичний порядок формування громадських рад при органах виконавчої влади: вибори членів ради шляхом рейтингового голосування представників інститутів громадянського суспільства, які заявили про бажання взяти участь у її роботі. Представникам органів виконавчої влади бути членами громадських рад забороняється. Натомість для удосконалення взаємодії органу виконавчої влади з громадською радою закріплено обов’язок уповноважених представників органу бути присутніми на її засіданнях. Крім того, передбачено, що орган виконавчої влади повинен забезпечити секретаріат громадської ради приміщенням і засобами зв’язку, створити умови для роботи ради та проведення її засідань. Функції секретаря громадської ради у разі необхідності може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю органу виконавчої влади.

Можливості громадських рад суттєво розширено. Крім подання органу виконавчої влади пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, рада матиме можливість проводити громадську експертизу, у тому числі антикорупційну, діяльності органу, організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці. Рішення ради є обов’язковими для розгляду органом виконавчої влади, при цьому відомості про врахування органом пропозицій або причини їх відхилення не пізніше ніж у десятиденний строк в обов’язковому порядку повинні доводитися до відома членів громадської ради. Рада зможе інформувати громадськість про свою діяльність шляхом розміщення інформації у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.

З метою забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України двічі на рік проводитимуться зустрічі голів громадських рад з Прем’єр-міністром і членами Уряду.

Передбачається, що громадські ради при органах виконавчої влади формуватимуться за новим порядком протягом наступних трьох місяців. До цього функціонуватимуть попередні громадські ради.

Прийняття постанови № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» ще раз засвідчує, що забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів виконавчої влади, залучення громадян до управління державними справами, розвиток демократії та громадянського суспільства є пріоритетними питаннями у діяльності Кабінету Міністрів України.